Top những trường hợp sẽ mắc kẹt với rối loạn lo âu

Nghĩ cũng tội mà thôi phải vạch trần ra cho các bạn tỉnh.

TOP NHỮNG TRƯỜNG HỢP SẼ MẮC KẸT VỚI RỐI LOẠN LO ÂU
1- Cố chấp: chỉ khăng khăng tin theo cách của bản thân là đúng, khó và không có khả năng thử nghiệm với một cách nghĩ khác, cách làm khác
2- Ái kỷ: yêu bản thân thái quá, chú tâm tới bản thân thái quá, đề cao bản thân thái quá
3- Đa nghi: nghi ngờ con đường mình đi, người hướng dẫn, cứ phải tìm vài ba cách, vài ba con đường khác nhau, cuối cùng thành đẽo cày giữa đường. Trái tim nó không hợp tác với cái đầu trong việc chấp nhận hoàn toàn
4- Tin rằng có con đường dễ dàng, không muốn trải qua khó khăn: các bạn từng được yêu chiều quá, mọi thứ đến với các bạn dễ dàng quá, thuốc uống hợp các bạn quá
– Đoàn Thị Lâm

Trả lời